Atom

Sebelum tahun 1661, ilmu berkenaan keatoman bukanlah sesuatu yang bersifat logik-empiris kerana pengetahuan terhadap atom hanyalah sesuatu yang diandaikan dengan anggapan sahaja. Terdapat banyak penulisan sains kontemporari yang cuba mengaitkan sains itu ada dalam al-Quran. Termasuklah dalam konsep atom ini, yang mana kalimah ‘zarrah’ seperti yang disebut dalam al-Quran digunapakai. Continue Reading